V ponedeljek, 22. 1. 2018 bo roditeljski sestanek za 6. in 7. razred – Šola v naravi

za 9. razred  pa Informacije za vpis v srednjo šolo.