V okviru projekta Varno na kolesu so učenci 5. razreda skupaj s prof. likovne vzgoje Tatjano Novak izdelali različne stripe na temo kolesarjenje in uporaba čelade. Vedno bolj se zavedamo, da je potrebno poskrbeti za svojo varnost v prometu.

Še vedno velja trditev, da »bistro glavo varuje čelada«.

Na šoli že nekaj let medpredmetno povezujemo prometne in likovne vsebine, učenci pa so pri delu zelo ustvarjalni in domiselni.

Naloge smo izobesili na ogled v prostorih šole in naj bodo vzpodbuda za vse učence kolesarje, ki mislijo, da je uporaba čelade brez pomena.

Vodja projekta:: Jožica Jurgec