S šolskim letom 2023/24 se je OŠ Cirkovce pridružila evropskemu projektu I-ŠOLA z namenom, da učence opolnomočimo na področju digitalne pismenosti.
Na šoli je bil oblikovan tim, ki se na tem področju dodatno izobražuje, povezuje z drugimi šolami, izmenjuje dobro prakso, načrtuje in vključuje v pouk. Prav tako so vsi učitelji šole vključeni v izobraževanje na daljavo, v t. i. digitalne srede, kjer se seznanimo predvsem s primeri dobre prakse med šolami.
Na naši šoli smo se projekta lotili s spletno anketo, ki smo jo izvedli med četrto- in petošolci. Namen ankete je bil ugotavljanje njihovega digitalnega predznanja. Rezultati ankete so bili izhodišče za pripravo načrta, katere kompetence želimo pri učencih razviti. Ugotovili smo, da imajo učenci malo predznanja, zato smo začeli čisto od začetka – spoznavanje tipkovnice, rokovanje z miško, poimenovanje osnovnih elementov računalnika…
V 2. in 3. r. so spoznavali spletno aplikacijo Slikar, v katerem so ustvarili svoje likovne izdelke. Urili so orientacijo na tipkovnici in se trudili tipkati s čim več prstki.
Naslednji korak v 4. in 5. r. je bila spoznavanje in uporaba urejevalnika besedila, zapis besedila, poimenovanje, preimenovanje in shranjevanje dokumenta na dogovorjeno mesto, ustvarjanje mape. Četrtošolci so ustvarjali v aplikaciji Slikar na temo prometa.
V 6. r. so učenci na svetovnem spletu iskali fotografije na določeno temo, jih prilepili v dokument in poimenovali. Hkrati so se učili navajanja spletnih virov in nujnosti le-tega. Reševali so tudi spletne naloge in tako preverili svoje znanje.
Sedmošolci so svoje likovne izdelke fotografirali in jih smiselno in pravilno poimenovali. Tako nastali dokument (izdelek) so objavili v spletni učilnici, kjer ga je učiteljica, ki je v bolniškem staležu, ocenila. Večina sedmošolcev se je udeležili tudi spletnega izobraževanja na temo varna raba interneta.
Devetošolci so najprej rešili spletno anketo. Nato so jo sestavili še sami na poljubno temo v angleškem jeziku in jo poslali svojim sošolcem v reševanje. Rezultate spletne ankete so pregledali.
Učenci so bili navdušeni nad poukom, všeč jim je popestritev, menijo, da si tako več zapomnijo, da jim bo znanje koristilo v bodoče. Hkrati smo jih učitelji ozaveščali o pomenu razteznih vaj in kratkih premorov med delom z računalnikom.
Učitelji ugotavljamo, da je večina učencev digitalno podhranjenih in je razvijanje digitalnih kompetenc nuja, brez katere si več ne predstavljamo sodobne šole.

za tim i-ŠOLA
Polona Lešnik