PREDSTAVITEV SVETOVALNE SLUŽBE

V šoli in vrtcu deluje svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.

Osnovni podatki
Svetovalna delavka: Doroteja Vodopivec, mag. psih. in mediatorka
Telefon: 02/ 789 00 12
Elektronski naslov: doroteja.vodopivec@os-cirkovce.si

Pokličete lahko vsak dan v tednu, lahko pa tudi pišete na elektronski naslov ali v Lo-polis. Uradne pogovorne ure so vsak ponedeljek od 8.20 do 9.00.