DOKUMENTI in OBRAZCI

Sklep o spremembi cen programov vrtca v JVZ OŠ Cirkovce
Vloga za sprejem 

Izpis / odjava

Rezervacija v času počitnic in bolezni

Vključitev otroka v vrtec po bolezni-smernice