Seznanjanje z informacijami o učnem in vzgojnem delu posameznega učenca

Za naslednje mesece se  popoldanske ure predvidevajo po naslednjem razporedu, od 16. do 17. ure ali v dogovoru z učiteljem.  V zvezi s potekom  popoldanskih govorilnih ur boste starši zaradi izrednih razmer sproti obveščeni.

V primeru prepovedi zbiranja večjega števila  ljudi, bomo tudi te ure izvedli na daljavo po dogovoru. V tem primeru, ni nujno, da bodo za vse razrede ostali isti datumi.

OKTOBER 17. 10. 2022
NOVEMBER 21. 11. 2022
DECEMBER 19. 12. 2022
JANUAR 16. 01. 2023
FEBRUAR 13. 02. 2023
MAREC 20. 03. 2023
APRIL 17. 04. 2023