Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

V prejšnjem tednu smo prejeli krasno novico: uspeli smo na javnem razpisu »Popestrimo šolo 2014/2015« in pridobili namenska sredstva za izpeljavo projekta »SVET KONJ – UČILNICA V NARAVI ZA DELO IN ŽIVLJENJE«.

Vsi učenci OŠ CIRKOVCE se bodo v letu 2015 lahko brezplačno vključevali v različne zanimive aktivnosti, preko katerih bodo lahko pridobivali in izboljševali naslednje kompetence:

–          Sporazumevanje v materinem jeziku

–          Sporazumevanje v tujem jeziku

–          Socialne in državljanske kompetence

–          Samoiniciativnost in podjetnost

–          Matematične kompetence

–          Kulturna zavest in izražanje

–          Digitalna pismenost

–           Učenje učenja

Vodilna nit je SVET KONJ, zato se aktivnosti ne bodo odvijale le v učilnicah, ampak se bomo podali tudi v bližnji Konjeniški park Starošince, kjer bomo preizkušali nove pristope v učenju in hkrati pridobili mnoga dragocena spoznanja, ki nam bodo koristila vse življenje.

Več informacij o projektu in aktivnostih boste prejeli v naslednjih dneh od vaših učiteljev, januarja pa bomo organizirali roditeljske sestanke, na katerih vam bomo podrobneje pojasnili, kaj vse bomo skupaj z vami in vašimi otroki lahko doživeli v letu 2015.

Veselimo se novih izzivov, novih spoznanj in medsebojnega druženja!

Kolektiv OŠ CIRKOVCE s koordinatorico projekta Metko Demšar Goljevšček