Tako kot vsako leto doslej, smo tudi letos na naši šoli posadili novo drevo. Sajenje drevesa je eno izmed številnih konkretnih okoljevarstvenih ciljev po celem svetu.

Svet se je zavezal posaditi 100 milijonov dreves do konca leta 2017. Do sedaj je ENO šolam uspelo posaditi 24 milijonov dreves miru in mi smo ponosni, da smo del tega.

Poudarek letošnjega leta je skupni boj za mir, posebej še: SPOŠTOVANJE, VARNOST IN DOSTOJANSTVO ZA VSE.

Spoštovanje in dostojanstvo za vse, ki so bili primorani zapustiti svoje domove in si poiskati varnejše in vrednejše življenje.

Letošnje leto smo ob UNESCO vrtičku posadili češnjo, ki je tipično avtohtono drevo in katerega sadeže bodo lahko uživali tudi naši učenci. Na češnjo smo obesili medaljo, ki bo spominjala na to, kako povezani smo bili vsi Slovenci, povezani s košarko. TOGETHER pomeni SKUPAJ.

Tudi mi se na ta dan zelo povežemo- učenci, učitelji, cela šola, vsi zbrani ob sajenju drevesa.

Učenci 7. razreda so pripravili program, predstavitev drevesa,  pevski zbor je zapel pesem. Še vreme nam je bilo naklonjeno.

Petra Oblak, UNESCO koordinatorica