16. novembra smo pri urah angleščine v 7. in 8. razredu izvedli delavnice za mednarodni dan strpnosti. Letošnja tema je bila PRIKRITA NESTRPNOST-IGNORIRANJE IN IZKLJUČEVANJE.

Pri urah smo se pogovorili o strpnosti in nestrpnosti, poiskali angleške izraze povezane s to temo, pregovore , ter jih napisali in ilustrirali plakate. Plakate smo nato razstavili v šolski avli.

Tako smo vse na šoli ter obiskovalce opozorili na to, kaj pomeni strpnost oz. nestrpnost v družbi, na stvari, ki so nesprejemljive.

Petra Oblak