Učenci na OŠ Cirkovce zelo radi zahajajo v šolsko knjižnico. Potrudimo se, da bralne sezname vseh razredov uskladimo z dostopnostjo gradiva v šolski knjižnici. Kljub temu se včasih zgodi, da si kakšne knjige ni možno izposoditi. Učenci v veliki meri tudi povprašujejo po knjižnih novostih. Če je le mogoče ustrežemo njihovim željam, žal pa smo pri nabavi omejeni. V okviru finančnih sredstev je potrebno najprej nakupiti obvezno gradivo (npr. knjige s seznamov različnih tekmovanj,..)

Tako nam je Potujoča knjižnica v veliko pomoč pri zagotavljanju gradiva, hkrati pa se učenci z obiskom le te navajajo tudi  na uporabo drugih knjižnic.

Potujoča knjižnica nas obišče na tri tedne. Učence dan pred obiskom o tem obvestimo, tako da lahko pravočasno vrnejo gradivo in načrtujejo izposojo drugega. Odlično sodelovanje traja že več let.

Septembra, po vrnitvi v šolske klopi, nas je v šolski knjižnici čakalo prijetno presenečenje. Potujoča knjižnica je naši šolski knjižnici, med drugim zaradi odličnega sodelovanja, podarila 239 odličnih in kakovostnih knjig. To so knjige, ki so jih v Potujoči knjižnici odpisali, so pa lepo ohranjene in še kako aktualne.

Še posebej razveseljuje dejstvo, da so to knjige primerne predvsem za učence zadnje triade, ki jih je včasih že malo težje motivirati za branje.

Seveda smo bralne sezname temu primerno takoj posodobili, tako da smo nanje uvrstili najboljše med podarjenimi knjigami.

Navdušenje nad prispelim gradivom, ki je že na voljo v šolski knjižnici, je prav med učenci zadnje triade veliko. Redno prihajajo v šolsko knjižnico in brskajo ter izbirajo »nove« knjige.

Namen je vsekakor dosežen; najbolj pomembno je, da tudi učenci zadnje triade redno prihajajo v šolsko knjižnico in veliko berejo.

S podarjenim gradivom smo tako ponudbo gradiva v naši šolski knjižnici nadgradili in obogatili do te mere, da lahko vsak učenec resnično najde nekaj zanimivega zase. V šolski knjižnici  bomo skupaj z učitelji še naprej spodbujali branje in obiskovanje knjižnic : šolske, potujoče ali katerekoli druge…..

Ob tej priložnosti se Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, oddelku Potujoče knjižnice za podarjeno gradivo najlepše zahvaljujemo in se veselimo nadaljnjega sodelovanja.

Ivanka Čeh