5. oktober je mednarodni dan učiteljev.

Odločitev o tem dnevu je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi, ker je bil na ta dan leta 1966 na medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in Mednarodne organizacije dela (ILO) sprejet dokument Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljaven še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi.

Kot UNESCO šola že vsa leta sodelujemo v nacionalnem projektu Učenec poučuje, kjer se učenci na dan učiteljev prelevijo v učitelje, učitelji pa v učence. Projekt omogoča učencem, da se postavijo v čevlje učitelja in sami izpeljejo učno uro, vključno s pripravo na uro, vodenjem ure, motivacijo učencev, umirjanjem motečih učencev itd. Po končani uri se izvede evalvacija njihovega dela. Učenci velikokrat povedo, da je poučevanje težje, kot so si predstavljali, da se je na poučevanje potrebno temeljito pripraviti, da sploh ni tako enostavno, kajti nekateri ne upoštevajo navodil, drugi ne poslušajo, tretji dajejo neprimerne komentarje. Najbolj so pogrešali to, da bi lahko vse učence, ki so se neprimerno obnašali, kar vpisali v Lopolis ali še raje kaznovali. Spoznali so, da poklic učitelja ni tako enostaven, kot so si zamišljali, da je realnost pred tablo v tej vlogi precej drugačna.

Nekaj komentarjev: Zelo v redu je biti učitelj. Rad bi bil še enkrat. Edino poredni učenci dajo grenek priokus. (vloga učitelj, 7.r)

Kot učitelj je bilo zelo prijetno poučevati. Ni bilo lahko, saj smo morali učence nekajkrat utišati.

Kar prijetno je bilo. Ampak bi se lahko bolj pripravili. Pa ne znajo na tablo lepo in na veliko pisati. (učenka, 7.r)

Zaradi te izkušnje na poklic učitelja vsi gledajo drugače.

Petra Oblak