Dne 26. 9. 2014 smo na naši šoli obeležili dan jezikov. Letos nas je obiskala materna govorka (native speaker) Amy Kennedy iz Kanade, ki trenutno prebiva v Mariboru. Razdelili smo se v štiri skupine. V prvi skupini so obravnavali naravne in kulturne značilnosti Kanade. V drugi skupini so spoznavali pregovore. Tretja skupina se je pogovarjala z Amy Kennedy o različnih stvareh, ki so nas zanimale. Prav tako smo prevajali pregovore ter jih parafrazirali. Pri tem nam je bila v veliko pomoč. V četrti skupini so spoznali nekaj kanadskih glasbenikov ter sestavili ples. Po končanem delu smo se skupine v telovadnici predstavile. Po predstavitvi smo se zahvalili učiteljem ter naši gostji in s tem zaključili dan jezikov.

(fotoutrinki)

 Mineja Mendaš in Žiga Ciglarič, 9. a