Vrtec se je z 1. 8. 2012 priključil Osnovni šoli Cirkovce v Cirkovcah.
Uradni naslov je OŠ CIRKOVCE-VRTEC CIRKOVCE.

Dosegljivost

Ravnateljica: Ivanka Korez

 tel.: 789 00 11,    ravnateljica@os-cirkovce.si

Pom.  ravnateljice: Mateja Lampret

 tel.: 792 19 31,    mateja.lampret@os-cirkovce.si

Računovodkinja: Mojca Čurin

 tel.: 789 00 10,   tajnistvo@os-cirkovce.si

Poslovni čas: 5.30 – 16.00