Osnovna šola Cirkovce
Cirkovce 47, 2326 Cirkovce

Elektrosnki naslov: os.cirkovce@guest.arnes.si
Telefon: 02 789 0010    Telefaks: 02 792 00 51

 

Davčna številka: 70374619

Matična številka: 5086973000

TRR: 01245-6030655297