DOKUMENTI in OBRAZCI

Sklep o spremembi cen programov vrtca v JVZ OŠ Cirkovce

LDN

Publikacija   

Prvič v vrtec

Vloga za sprejem 

Izpis / odjava

Rezervacija v času počitnic in bolezni

Vključitev otroka v vrtec po bolezni-smernice