SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Opis

Spletne povezave

 

Datoteke za prenos:

Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Jedilnik

Alergeni

Alergeni – številke

 Pravila o šolski prehrani  

Informacija za starše – subvencija prehrane

 Prijavnica

Obvestilo-naročilo kosila  

 Zakon o šolski prehrani

Zakon o uravnoteženju javnih financ

 Šolska prehrana-spletna povezava ministrstva

Odjava prehrane:  prehrana@os-cirkovce.si
Odjava prehrane preko spletne strani: http://www.lopolis.si