Osmega februarja imamo Slovenci svoj kulturni praznik, ki obeležuje spomin na smrt našega velikega pesnika Franceta Prešerna. V njegovih pesnitvah se prepletajo osebne, narodne in splošne človeške želje ter pričakovanja, posebno pa še klic po svobodi in bratstvu vseh ljudi, ki nam prebudi občutja in razmišljanja, kaj za nas kulturni praznik pomeni.

V četrtek, 4. 2. 2016, smo se na Osnovni šoli Cirkovce poklonili ne samo našemu pesniku, temveč slovenski kulturi nasploh. Pripravili smo predstavo, v kateri so nastopali učenci naše šole. Skozi gledališko igro so prikazali razvoj slovenskega jezika. Izpostavili so prve ohranjene zapise v slovenščini, torej Brižinske spomenike, se dotaknili književnih obdobij protestantizma, baroka, razsvetljenstva, romantike s Francetom Prešernom, realizma, moderne in zaključili s sodobno književnostjo. Proslavo smo sklenili s pesmijo Ferija Lainščka kot uvod v zaključek bralne značke. Letos nas bo v maju namreč obiskal prav omenjeni pesnik in pisatelj.

Namen proslave je bil, da učenci vsaj malo spoznajo razvoj našega jezika, in da pokažemo nekaj bogatih mejnikov v slovenski literaturi.

Nastja Bat