Projekt Naša mala knjižnica na OŠ Cirkovce

 Naša mala knjižnica je mednarodni bralni projekt, ki se izvaja v sodelovanju z založbo Sodobnost že 11. leto. Namenjen je spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Letos v projektu sodelujejo zraven slovenskih še poljske, litovske, latvijske, estonske in hrvaške šole. Prijavljenih je 193 šol iz Slovenije, skupno pa več kot 50.000 otrok iz vseh  sodelujočih držav. Projektu so se priključili tudi učenci 2. in 3. razreda naše šole. Vsi učenci so prejeli Ustvarjalnik, v katerem rešujejo različne naloge na podlagi prebranih knjig. Vsako izmed šestih slikanic so ustvarili avtorji iz druge sodelujoče države. Učenci v šestih državah berejo enake slikanice in sodelujejo v enakih spremljajočih dejavnostih. Odziv pri naših učencih je izjemno pozitiven. Izdelali so literarnega junaka, ki si ga učenci in njihove družine izmenjujejo med seboj, pripravili bomo knjižne kotičke, prebrali pismo presenečenja, sodelujemo v različnih natečajih.

Učenci pa ob tem tudi literarno ustvarjajo. Drugošolec Tom Crnjakovič je napisal pesem z naslovom Objem in bil nagrajen s knjižno nagrado. Ob dosežku mu iskreno čestitamo.

OBJEM

Objem je zdravilo,
zato si ga privošči tudi za kosilo.
V gozdu se objemajo živali,
v hišah, blokih, šolah in v knjižnicah pa mi otroci – junaki mali.

Ivanka Čeh in Katja Draškovič