PUSTNA POVORKA V CIRKOVCAH

Učiteljice in vzgojiteljice iz OŠ in vrtca Cirkovce smo v letošnjem šolskem letu, pod vodstvom Janje Kosar in Mateje Lampret, pripravile predstavo Juri Muri v Afriki. V času maškar smo se odločili, da se s pravljičnimi liki iz predstave pokažemo še v pustnih opravah. Tako so vsi učenci šole na tehniškem dnevu izdelovali pustne maske, s katerimi smo se predstavili na pustni povorki, ki je bila 5. marca 2019 v Cirkovcah. Slišati je bilo tako…

ČURI MURI KLJUKEC JURI
TISTI, KI JE S HRUŠKE PAL,
DANES JE OB TRETJI URI V
CIRKOVCE PRIPOTOVAL.           

Melani  Gril, učenka 1. r, ki je zmagala na prireditvi Pokaži, kaj znaš, je zapela pesem:

ČURI MURI KLJUKEC JURI,
TISTI, KI JE S HRUŠKE PAL,
DANES JE OB TRETJI URI
V CIRKOVCE PRIPOTOVAL.

SAJ DOMA JE NEMOGOČE,
VSAK GA KARA IN PESTI,
VSAK MASKIRATI GA HOČE,
ON PA SE PUSTA BOJI .

 PA JE MISLIL; BOLJE ITI,
BO DALEČ STAN OD FAŠENKA,
TAM NA VASI PA MORDA
LE IZOGNIL, SE BO GA.

ČURI MURI KLJUKEC JURI,
TISTI, KI JE S HRUŠKE PAL,
DANES JE OB TRETJI URI
V CIRKOVCE PRIPOTOVAL.         

HODIL JE POLDVE URI,
DAAAAALEČ SO TE CIRKOVCE,
PRVO SREČAL JE KOKOŠI,
PRVOŠOLČKE CIRKOVŠKE.

POTLEJ V DALJ SE JE ODPRAVIL,
NA GALEBE NALETEL.
NAŠE PETOŠOLCE PRAVE
RES SPOZNATI JE ŽELEL.

ŠMENTANE TE CIRKOVCE,
ŠE BOLJ ŠMENTANE ŽVALI,
MALO NAOKROG OZREŠ SE,
ZEBRA TE ŽE PREHITI.

KOMAJ REŠIL SE JE ZEBER,
UČENCEV IZ ČETRTEGA,
ŽE ŽIRAFE DOLGOVRATE,
PRIDEJO IZ TRETJEGA.

JURI MURI BRŽ SE SKRIJE,
V PESEK GLAVICO ZARIJE,
IN DVE SOLZI ALI TRI,
V PESEK CIRKOVŠKI SPUSTI.

A IZ ŽALOSTI ZBUDI GA,
ŠESTOŠOLEC STRIČEK NOJ.
ZA NJIMI RISI PRIHITIJO
IN NOJEM PERJE RAZFRČIJO.

V TEM NAŠEM PARADIŽU
JURI VIDI, DA NI SAM,
SAJ ZAMORCI DRUGOŠOLCI,
POZDRAVIJO GA V NOVI DAN.

GLEDA, GLEDA, ZDAJ V DALJAVO
NI NE KONCA IN NE KRAJA.
VSEPOVSOD SAMO PUŠČAVA
SUHA, PUSTA IN RJAVA,
SEDMOŠOLCEM STRAH PORAJA.

JURI ČIST JE ŽE OBUPAN,
NE VE VEČ, ALI RES JE, ALI NE…
KO ZAGLEDA DIMNIKARJE VRTEŠKE..
KO ŽE MISLI, DA VSE JE MIMO,
ZAGLEDA ČUDO ČUDNO, ČUDI SE.
KAJ TE TO JE? VPRAŠA OSMECE.

V GLAVI MU ŽE FEJST ODZVANJA
VSAJ TAKO SI DOMIŠLJAL JE,
SLIŠI ZVONCE, SAME ZVONCE,
ŠOLSKE KURENTE, HUDIČKE, PLOHARJE SREČAL JE.

PA OZRE SE NAOKOLI
IN ODDAHNE MALO SI.
ŽE JE LETO SPET OKOLI,
PA TUD FAŠENKA VEČ NI.

Medtem ko so se skupine pripravljale na predstavitev, se je Juri Muri ves čas vozil na prizorišču in se čudil, kam neki je prišel… Povorka se je zaključila pred OŠ Cirkovce, kjer so se skupine ponovno predstavile. Tako, čas norčij je za nami, kurenti so dobro opravili svojo nalogo, mi pa se veselimo novih izzivov, ki  nas čakajo v prihodnje.

 Mateja Lampret & Janja Kosar