Spoštovani učenci in starši,

minilo je že kar nekaj tednov izobraževanja na daljavo in pričakovanja in možnosti posameznikov v tej zgodbi so zelo različna in zavedamo se, da je težko je vse postaviti na isti imenovalec.

Na kratko vam želim predstaviti pravno podlago in usmeritve glede pridobivanja ocen, ki so nam jih pripravili na MIZŠ. Zmanjšali so minimalno skupno število ocen, ki jih morajo učitelji pridobiti pri posameznem predmetu. Letos določilo, da večina ocen ne sme biti pridobljena s pisnimi preizkusi, ne bo veljalo. Pri posameznem predmetu lahko učenci pridobijo še eno (izjemoma dve oceni) na način, ki jim ga bodo učitelji vnaprej predstavili.

Na spletni strani vam bomo pripravili datume ocenjevanj za posamezne razrede, ki bodo predvidoma v mesecu maju in  juniju. Pri nekaterih predmetih so učenci v tem času že pridobili oceno ali  pa imajo že dovolj ocen, tako da dodatno ocenjevanje ne bo potrebno.  

Če je učenec v prvem  ocenjevalnem obdobju bil ocenjen z negativno oceno, mu bo učitelj omogočil vsaj še eno ocenjevanje, seveda, pa je potrebno stopiti v kontakt z učiteljem in se o  načinu in datumu ocenjevanja pogovorit. Učencem, ki se neupravičeno ne bodo odzvali ocenjevanju znanja, ki  je predviden za cel razred, individualnega ocenjevanja ne bomo omogočili. Izjema so samo učenci s posebnimi potrebami.

Kako pa bo z napredovanjem v naslednji razred?

Učenci 3., 4., 5. in 6. razreda z eno ali več negativnimi ocenami lahko razred ponavljajo, v 7. in 8. razredu pa bodo razred ponavljali učenci, ki bodo negativno ocenjeni iz več kot treh predmetov. Če ima učenec 7. in 8. razreda zaključeni dve negativni oceni, lahko opravlja popravni izpit ali pogojno napreduje.  Učenci 9. razreda, ki so bili v prvem ocenjevanjem obdobju ocenjeni negativno in  od doma ne opravljajo učnih obveznosti, bodo opravljali popravne izpite v rokih, kot jih določa šolski koledar.  Če učenci zaradi ne odzivanja do konca leta ne bodo  popravil negativnih ocen ali pridobili dovolj ocen, sledijo popravni ali predmetni izpiti. V višji razred bodo dokončno torej lahko napredovali le tisti učenci, ki bodo imeli vse ocene zaključene pozitivno.

Pri zaključevanju ocen bodo učitelji pretežno izhajali iz prej pridobljenih ocen, upoštevali pa bodo tudi izkazan trud in  napredek v času šolanja na daljavo.

Učenci, potrudite se tudi pri delu na daljavo. Vaš trud bo poplačan. Tistim, ki še niste na pozitivni strani pri vseh predmetih pa svetujemo, da čimprej vzpostavite stik z učitelji in popravite negativne ocene – ne pokvarite si poletja z učenjem in trepetanjem, ali boste uspeli nadoknaditi zamujeno.

Spoštovani starši, še enkrat zahvala za ves trud, ki ga vlagate v šolsko delo. Zaupamo, da bodo vaši otroci zmogli šolsko leto uspešno zaključiti, če se bodo odločili za delo. Na poti do uspeha jim bodo v pomoč tudi učitelji, zato naj pogumno in vztrajno vzpostavljajo kontakte z njimi. Uspešno do konca – v šolskih klopeh ali na daljavo.

                                                                                                      Ravnateljica Ivanka Korez