Osnovna šola Cirkovce ima naziv KULTURNA ŠOLA. Zadnjo potrditev naslova smo dobili za obdobje 2017-2021. V maju 2021 smo ponovno kandidirali in bili uspešni.

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture v osnovnih šolah, ki imajo jasen cilj–dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici.« (JSKD)

Tudi na naši šoli si prizadevamo za ustrezno kulturno vzgojo na vseh področjih kulturnega delovanja: na pevskem področju, gledališkem, likovnem, plesnem in literarnem.

Naše kulturno delovanje ima bogato tradicijo.

Otroška folklorna skupina deluje v šoli že več kot 30 let in ohranja plesno izročilo in otroške igre, ki so se jih nekoč igrali. Vsako leto pripravijo nov splet, ki ga predstavijo krajanom, učencem, staršem na različnih prireditvah, udeležujejo se tudi folklornih revij in že večkrat so se predstavili tudi v tujini (Makedonija, Italija, Turčija).

Učenci kulturno izročilo kraja spoznavajo z medgeneracijskim sodelovanjem v okviru pouka, dni dejavnosti, pri interesnih dejavnostih, z raziskovalnimi nalogami in drugimi aktivnostmi. V nadaljevanju navajam nekaj izvedenih aktivnosti v tem šolskem letu in v preteklih letih:

Pripravljamo kulturne dneve s tematiko nesnovne dediščine: medgeneracijsko sožitje in druženje (z delavnicami, ki so jih vodili člani sekcij Prosvetnega društva – učenje ljudskega plesa. Sodelujemo z vsemi sekcijami Prosvetnega društva in Kulturnim društvom Idila.

Na šoli je pestro in kakovostno kulturno življenje na področju glasbe, gledališča, folklore, literature in likovnega ustvarjanja. Sodelujemo na revijah, srečanjih, pripravljamo kulturne dogodke, namenjene učencem in za širšo javnost. Prav tako pa učencem z obiskom kulturnih ustanov bogatimo in širimo obzorje.

Koordinatorica kulturne šole je Jerneja Kuraj.