OBVESTILO, 19. 1. 2022

Spoštovani straši,

iz medijev ste bili obveščeni o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki pričnejo veljati danes, v sredo, 19. 1. 2022.
- V primeru, ko je potrjen en primer okužbe s PCR v oddelku, se morajo učenci v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli, zato da spremljamo širitev okužbe. Učenci, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gredo v karanteno takrat, kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev v roku 14 dni.
- Učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene:
- to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni ali predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.
- S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne 15, kot je veljalo doslej.

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi poskrbeli, da se bodo naši učenci lahko izobraževali v šoli. V upanju, da preprečimo širjenje okužb, vas lepo prosim, da upoštevate izjeme glede samotestiranja.

Lepo vas pozdravljam in želim, da ostanete zdravi.

Ravnateljica Ivanka Korez

 

OBVESTILO, 17. 1. 2022

Obveščamo vas, da sta v karanteni 4.r (do srede, 19. 1. 2022) in 5.b (do četrtka, 20. 1. 2022)

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje do napotitve v karanteno na domu podaljšalo na nekaj dni. V soboto, 15. 01. 2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole še nadalje ravnamo skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnemo z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Lep pozdrav,
Ivanka Korez, ravnateljica

 

OBVESTILO, 17. 1. 2022

Spoštovani starši,

pravkar smo bili obveščeni, da je bila v 4. razredu potrjena okužba s SARS-CoV-2.
Zaradi navedenega razloga bo v ponedeljek, 17. 1. 2022 in torek, 18. 1. 2022, za 4. razred šolsko delo potekalo na daljavo.

Prosim, da učenci spremljajo spletne učilnice, kjer bodo objavljena navodila.

Vse nadaljnje epidemiološke postopke bo izvedla epidemiološka služba NIJZ (napotitev v karanteno na domu, navodila za karanteno na domu). Epidemiološka služba bo prepoznanim visoko rizičnim kontaktom poslala elektronsko sporočilo na elektronski naslov starša oz. zakonitega zastopnika. Učenci, ki so bolezen covid-19 že preboleli v obdobju 6 mesecev od pojava simptomov oz. znakov bolezni (pri asimptomatskih od potrditve okužbe) oz. 9 mesecev po cepljenju proti covid-19 v primeru visoko rizičnega tesnega kontakta, ne potrebujejo karantene na domu, kljub temu, pa bo šolsko delo tudi zanje potekalo na daljavo.

Dokument Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s covid-19 je dostopen na: https://www.nijz.si/izolacija. V primeru, da take osebe, ki imajo izpolnjeno eno od zgoraj naštetih izjem, prejmejo karantensko odločbo, o tem obvestijo Ministrstvo za zdravje, ki odločbe izdaja na naslov: odlocbe-karantena.mz@gov.si. Obvestilu je potrebno dodati dokazilo o izjemi za karanteno na domu (cepljenje, prebolevnost).

Vaš otrok je imel tesen stik z okuženo osebo, zato spremljajte otrokovo zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu, prebavne motnje ...), naj otrok ostane doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.
Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Ključne informacije o SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Lepo vas pozdravljam in želim, da ostanete zdravi.

Ravnateljica Ivanka Korez

 

OBVESTILO, 13. 1. 2022

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je bila, pri strokovnem delavcu, potrjena okužba s SARS-CoV-2. Zaradi navedenega razloga, bo za 6. 8.a in b ter 9. razred, v petek, 14. 1. 2022, šolsko delo potekalo na daljavo. Vsa potrebna navodila za delo bodo učencem posredovana v spletne učilnice.

Vse nadaljnje epidemiološke postopke bo izvedla epidemiološka služba na NIJZ
( napotitev v karanteno, navodila za karanteno na domu.) Epidemiološka služba bo prepoznanim visoko rizičnim kontaktom poslala elektronsko sporočilo na elektronski naslov starša oz. zakonitega zastopnika. Ker trenutni odlok za otroke ne priznava izjem, bodo vsi, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo napoteni v karanteno.

Ker je vaš otrok imel stik z okuženo osebo, je pomembno, da v obdobju 14 dni od zadnjega tesnega stika ( 10. 1. 2022) z osebo s covid-19, pozorno spremljate otrokovo zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu, prebavne motnje ...), naj otrok ostane doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.
Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Ključne informacije o SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Lepo vas pozdravljam in želim, da ostanete zdravi.

Ravnateljica Ivanka Korez

 
poglej več prispevkov

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI VRTEC

 
 
 
 
Dostopnost